RSA ÅRSMÖTE 2023

SK5RO Årsmöte genomfördes i år den 25 februari, även i år i Dannemora Gruvlokal. Vi blev 16 medlemmar som samlades för dagens möte. Snön låg vit på taken och kylan märkbar så kaffet höll oss varma.

2022 års styrelse beviljades ansvarsfrihet efter Revisorns granskning av räkenskaper. Valberedningen förslag antogs utan tillägg. Styrelsen bibehölls därför oförändrad och arbetar redan på kommande möte.

Ordf              Janne/SM5ELC

Sekr               Anders/SM5EPC

Kassa            Lennart/SM5AOG

Suppl 1         Hans-Åke/SM5EUI

Suppl 2         Tor/SM5CVI

Revis             Lasse/SM5TSP

Revis Suppl Bertie/SM5CBM

Valber           Sven-Erik/SM5YZE  

Lite auktion förrättades av en AnyTone 878 samt ett 40A nätdel som efter en stund såldes för totalt 2000 kronor och Tobbe/SM5NPV donerade 50% av inkommen summa till SK5RO/RSA så klubben tackar för den fina donationen på 1000 kronor till klubbkassan.

En välsmakande macka och kaffe intogs inför föredragsstunden. Håkan SM5AQD intog scenen och berättade med inlevelse om resan till Pitcairn 2019. Fantastiska bilder och ljudfiler från aktiviteten på den pyttelilla ön gav en fängslande inramning av livet på en kobbe med väldigt många radioapparater och häftiga antenner.

Vi firade Kennet/HKN och Lasse/TSP som båda fyllt jämna under 2022 med en flaska bubbel som vår tradition är. RSA diplom som vinnare i RSA-Contest gick 2022 till Thomas/CXU som dock inte kommit hem från sin expedition ännu men det finns klart för leverans.

Nästa möte blir Rånäs i skarven man/juni. Vi återkommer med inbjudan och program.