VALBEREDNING

Årsmötet utser Valberedning och i RSA har vi valt att ha bara en person som för uppdraget som väljs av mötet.
Fram till årsmötet 2022 har föreningen utsett:
 
Sven-Erik/SM5YZE sm5yze@gmail.com  

 

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida