KLUBBHISTORIA

Kort beskrivning av Roslagens Sändareamatörer

Roslagens Sändareamatörer, RSA med signalen SK5RO, är en helt ideell förening utan politiska eller religiösa kopplingar. Våra medlemmar kommer i huvudsak från Stockholm i söder till Älvkarleby i norr, Öregrund/Östhammar i öster och Uppsala i väster. Föreningen är öppen för både sändaramatörer och lyssnaramatörer eller för den som bara har ett intresse av radio och vår klubbverksamhet.

Från föreningens bildande 1979 har medlemsantalet varierat kring 30-40 personer. Medlemsantalet vid årsskiftet 2013/2014 var 45 st. Totalt i landet finns omkring 12000 sändareamatörer där många har SSA, Sveriges Sändareamatörer, som moderförening. Vår förening är således en liten förening i Sverige men har under åren överlevt alla kriser och bibehållit sin status som oberoende aktiv förening med ständigt nya aktiviteter på gång. Inom vår förening ryms en mängd olika inriktningar som förekommer inom vår hobby.

Fyra gånger om året samlas vi till klubbmöten och testar ny teknik, provar olika antenner, diskuterar programvaror och hjälper medlemmar med olika lösningar.

Eftersom vi inte har någon egen klubblokal så genomför vi våra möten i typ bygdegårdar eller hemma hos någon medlem.

Utöver detta brukar vi ha teknikföredrag och ibland föredrag om hur andra organisationer arbetar eller samhällets information om samband i eller för det Svenska krishanteringssystemet.

Dessutom brukar vi ha någon form av aktivitet i naturen med typ antenntester, loppmarknad (med radiorelaterad utrustning) och tipspromenad.

Att genomföra studiebesök på ledningscentraler och intressanta institutioner under sakkunnig ledning är ingen ovanligt aktivitet. Vårt mål med klubbens verksamhet är att förkovra oss och utveckla medlemmarnas gemensamma hobbyintresse. Man ska som medlem känna att man har får utbyte av gemenskapen och få ett utvecklande kontaktnät.

För att vara medlem hos oss krävs inga specialkunskaper eller någon speciell intresseinriktning. RSA stadgar och policy följer SSA och ARRL riktlinjer och övriga internationellt godkända regler för amatörradio.

För att bli medlem är det enklast att betala medlemsavgiften via Plusgiro samt meddela vår kassör namn och adressuppgifter via e-post eller brev.

Adress och Plusgirokonto finns under fliken ”Kontakta oss”.

 

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida