NÄSTA MÖTE

Nästa möte, kvartalsmöte 2020:2, planerades till Rånäs
i maj/juni flyttas fram. Detta beroende på utvecklingen av Coronaviruset och för att vi följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inbjudan kommer att finnas här på hemsidan och
på Facebook ”SK5RO” gruppen samt skickas till
alla medlemmarna via brev/e-post.

På Facebook finns en sluten grupp som heter SK5RO.
Den som är med i Facebook kan meddela
Janne/SM5ELC så lägger han in er i gruppen 
 
Välkomna!
 
Roslagens Sändareamatörer SK5RO

 

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida