NÄSTA MÖTE

KVARTALMÖTE

Som ni sett på Facebook så är mötet i Rånäs den 28 maj flyttat till i slutet på augusti. Detta p.g.a. problem att hitta en föredragshållare till vårmötet. Mer information kommer under sommaren.
Väl mött i Augusti
Styrelsen Roslagens Sändareamatörer SK5RO ”

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida