INFO ESR

Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörers (ESR) målsättning är

att med stöd av internationellt och nationellt regelverk arbeta för ett ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade
att sprida information om radioteknik i teori och praktik
att medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden

Ett medlemskap i ESR ger många möjligheter till att utveckla radiointresset och studera de många möjligheter tekniken erbjuder. Genom att utveckla, konstruera och bygga sin egen utrustning och genom att utföra olika tekniska experiment, kan man genom självstudier utveckla sin kunskap om radioteknik och vågutbredning till en högre nivå.

http://www.esr.se/

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida