REPEATER

Klubben har inga repeatrar

Historisk kom klubben SK5RO till enbart p.g.a. kraven på att man måste vara registrerad som förening för att får sätta upp en repeater. Detta var på 1970-talet och så blev det till mpngas glädje. Repeatrar fanns det främst behov av för amatörer som färdades /MM utmed kusten mellan Norrtäljes skärgård upp till Gävle. Den luckan kunde vi effektivt ”täppa till” med två fantastiska repeatrar.

En 2-metrs anläggning kunde som första anläggning placeras in i Valömasten med antenner på något hundratal meter upp i masten och en 70 cm uppe i toppen kom till efter några år och den på över 300 meters höjd. Vi fick dieselbackupp på allt och ständig jour av vår man i huset. Imponerande täckning så klart men när vår man i masten, SM5ASV bestämde sig för att bli heltids senior blev all utrusning svår att serva.

När utrusningen på grund av ålder började krångla togs den ner. Då insåg vi att platsen var så svårtillgänglig när vi inte hade någon anställd i vårt gäng att vi började söka efter nytt QTH. Vi hittade och vi förkastade flera platser. Till slut visade sig även intresset för ”prata repeater” och att få någon att anta utmaningen att sköta drift och underhåll bland våra medlemmar i vår klubb så litet att vi vid ett årsmöte frågade medlemmarna hur man vill ha det.

Årsmötet 2017 beslutade lägga repeaterfrågan helt på hyllan.

Läget är således att vi inte har någon repeater själva i Roslagen och heller ingen plan på att sätta upp någon heller. Vi bor mitt i ett område med mängder av repeatrar i diverse moder och på SSA hemsida finns detaljinformation: http://www.ssa.se/repeatrar-fyrar/

För smarthone finns t.ex. appen RepetearBook. Den är oslagbar när man är på resande fot.

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida