Hem

Roslagens Sändareamatörer

 SK5RO

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers temporära hemsida.


En ny är under framtagande men för att upprätthålla kontakten med medlemmar och övriga så har vi tagit fram den här enklare varianten.


Det kommer inte att bli någon "kostnärlig utsmyckning" av den här hemsidan utan det blir

mer  bara den nödvändigaste informationen fram till nästa version.


RSA fyller 40 år 2019


Klubben bildades i oktober 1979 och fyller således 40 år i år. 
Som en del i firandet har vi fått jubileumssignalen SF40RO.


För mer information om SF40RO och annat vad som händer med
40-års firandet
gå till fliken "RSA 40-år SF40RO"

 

Nästa möte är Jubileums- och kvartalsmöte
Lördagen den 16 nov. 2019 kl. 11.00
Platsen Kelinge bygdegård, Valö
Vi firar att klubben bildades här i närheten
för ganska prick 40 år sedan. 

Mer info se inbjudan här!

 

 

 

Copyright sk5ro.se 2014