DL5 INFO

Distrikt 5 omfattas av C, D, E och U-län

Uppsala län, C-Län 8.192 km2, ca 347.000 invånare
Södermanland, D-län 6,076 km2, ca 279.000 invånare
Östergötland, E-Län 10.545 km2, ca 439.000 invånare
Västmanland, U-län 5.118 km2, ca 261.000 invånare

Lite om storlek och invånare
39.931 km2 = 13 % av Sveriges yta , 1.326.000 invånare = 14 % av befolkning

Avstånden
Linköping – Uppsala 270 km , Fagersta – Uppsala 143 km

Klubbar
Totalt 19 st SSA anslutna klubbar , varav 3 st är FRO-klubbar

DL5

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida