PROTOKOLL

De här upplagda protokollen är de elektroniska förlagorna till de på papper och undertecknade originalen. Några med underskrift kan också vara in scannade. Pappersoriginalen är arkiverade i klubbens pärmar. De elektroniska är lagrade på en för klubben separat hårddisk samt i ”molnet”. Protokoll före 1998 finns bara i pappersformat. 

 

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida