Kvartalsmöte Söndagen den 19 nov

Platsen är Gruvlokalen i Dannemora

Söndagen den 19 november kl. 11.00 

På dagordningen utöver allmän information

Vi pratar lite om hur Radiodagen i Herrgårdsmiljö gick och hur vi eventuellt fortsätter med den nästa år.

Täpp Anders Sikvall, SM5UEI kommer och håller föredrag om ”Rymdväder” och vilken påverkan det har på

Välkomna!