Detta var inget bra år för klubbverksamhet. Allt har parkerat och så i alla föreningar. Aktiviteter har varit sällsynta företeelser men vi kan se fram mot att nu kan det ju bara bli bättre. Vi har flera föredrag på kö och en dag när vi rivstartar kommer vi att få höra mycket intressant om allt från hur radiovågorna beter sig, datorn som stöd i hobbyn till tekniska lösningar in i framtiden.  

Närmast på tur står RSA Årsmöte 2021 och hur vi ska genomföra detta får vi återkomma till. Vi värmer glöggen och rattar vidare på radion. Det har varit ganska hyfsade konditioner en tid nu vilket är en liten tröst i mörkret. 

Håll ut och tvätta händerna så hörs vi på banden och när vi fått våra två sprutor hoppas jag verkligen vi ses som om inget hade händ.

God helg och Gott nytt

Bästa 73

Janne/ELC – på Styrelsens vägnar  

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida