STYRELSEN

STYRLESEN

Ordförande                       SM5ELC         Jan Edenqvist               ordf/at/sk5ro.se

Sekreterare                       SM5EPC        Anders Jonsson             sekr/at/sk5ro.se 

Kassör                               SM5AOG       Lennart Pålryd               kassor/at/sk5ro.se   

1:e suppleant                   SM0OY          Lars Nordgren         

2:e suppleant                  SM5GJB        Jan-Ola Helgesson      

REVISORER

Revisor                              SM5TSP        Lars Malmrud             

Suppleant                         SM5CBM       Bertie Hayden    

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida