Alla inlägg av Lars Mattson

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Välkommen till Roslagen Sändaramatörers hemsida.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

OBS! Söndagen den 22 aug. 2021 kl. 11.00 

Platsen är Församlingshemmet vid Rånäs kapell

Bertil Pettersson – SM5VZW pratar om vågutbredning på temat
”Återbesök i jonosfären”.
Fika, kaffe med macka som klubben bjuder på.
Bakluckeloppis på radiorelaterade saker. Ta med de prylar som kan
behöva en ny ägare.
Motioner till årsmötet inlämnas senast den 15:e aug. till styrelsen.
Skickas till sekreteraren e-post sekr@sk5ro.se eller via post enligt nedan.
Ni som deltagit i RSA-Cupen 2020 var vänlig lämna er sammanställning av aktiviteter till sekreteraren senast 15:e aug.
Deltagare i RSA-Contest 2020 behöver inte lämna sammanställning då
vi tar uppgifter från SSA HF Contest.
Då pandemin fortfarande råder så tänk på att hålla avstånd i möteslokalen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och länsstyrelsens Corona-direktiv.

En komplett kallelse med karta har skickats via post eller e-post till samtliga medlemmar. Den finns dessutom här under fliken MÖTEN

Hjärtligt Välkomna önskar

Roslagens Sändareamatörer SK5RO