NÄSTA MÖTE

KVARTALMÖTE

Söndagen den 21 augusti 2022 kl. 11.00. Obs dag!
Platsen är Församlingshemmet vid Rånäs kapell.
Väl mött i Augusti
Styrelsen Roslagens Sändareamatörer SK5RO ”

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida