Tester

Roslagens Sändareamatörer

 SK5RO

RSA-Contest

RSA-Contest är en tävling som bygger på SSA HF Contest Cup.

Alla medlemmar som tävlar för SK5RO och laddar upp resultaten på SSA HF Contest deltar automatiskt i RSA-contest.

Klicka på RSA-Contest på listen ovan för att få tävlingsregler.

RSA-Cupen

RSA-Cupen är en tävling som bygger på NAC-testerna samt SSA:s MT.

Alla medlemmar som tävlar för SK5RO och laddar upp resultaten på respektive plats deltar i RSA-Cupen.

Klicka på RSA-Cupen på listen ovan för att få tävlingsregler.

Den som vinner respektive test/cup erhåller ett

elegant diplom som visas här under.

Copyright sk5ro.se 2014