Möten

Roslagens Sändareamatörer

 SK5RO


Nästa möte är kvartalsmöte i Rånäs.
Lördagen den 13/6 kl. 11.00
Platsen församlingshemmet i Rånäs. 

Beroende på utvecklingen av Coronaviruset 
så kan det bli ändrade planer. 

Inbjudan kommer att finnas här och
skickas till medlemmarna via brev/e-post.  

Copyright sk5ro.se 2014