Möten

Roslagens Sändareamatörer

 SK5RO


OBS!

Nästa möte, kvartalsmöte 2020:2, planerades till Rånäs
i maj/juni flyttas fram. Detta beroende på utvecklingen av Coronaviruset och för att vi följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Inbjudan kommer att finnas här på hemsidan och
på Facebook "SK5RO" gruppen samt skickas till
alla medlemmarna via brev/e-post.

Copyright sk5ro.se 2014