Möten

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

Nästa möte är kvartalsmötet sönd. 3 juni i Rånäs.

Tiden som vanligt kl. 11.00

 

Kallelse kommer att skickas ut snart till

samtliga medlemmar och kommer att finnas här.

 

 

 

Copyright sk5ro.se 2014