Möten

Roslagens Sändareamatörer

 SK5RO

Nästa möte är Jubileums- och kvartalsmöte
Lördagen den 16 nov. 2019 kl. 11.00
Platsen Kelinge bygdegård, Valö
Vi firar att klubben bildades här i närheten
för ganska prick 40 år sedan. 

Mer info se inbjudan här!

Copyright sk5ro.se 2014