Möten

Roslagens Sändareamatörer


 SK5RO


Nästa möte är årsmötet 2019 den 19 jan. kl. 11.00

i Gruvlokalen Dannemora.

Kallelse har skickats via mail/post

och finns här dessutom.

Copyright sk5ro.se 2014