Möten

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

Nästa möte är kvartalsmötet 18 nov. i Kelinge.

Tiden som vanligt kl. 11.00

 

På agendan utöver vanliga mötesförhandlingar har vi två föredrag.

Lars Nordgren SM0OY berättar om

"Ett intressant besök i Vladivostok"

 

Per Gren SM0DFP berättar om vad som händer på

de högre frekvenserna VUSHF.

 

Kallelse har skickats till medlemmarna och finns här.

Karta finns i kallelsen.

 

 

Copyright sk5ro.se 2014