Möten

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

Nästa möte är kvartalsmötet sönd. den 18 november

Platsen är Kelinge Bygdegård och

tiden som vanligt kl. 11.00.

 

Kallelse kommer att skickas ut snart till

samtliga medlemmar och kommer att finnas här.

 

 

 

Copyright sk5ro.se 2014