Möten

Copyright sk5ro.se 2014

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

Nästa möte är kvartalsmötet i november.

 

Datum och lokal meddelas i kallelse till

medlemmarna samt kommer att finnas här.