Möten

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

Nästa möte är årsmötet 17 mars i Kelinge.

Tiden som vanligt kl. 11.00

 

Utöver sedvanliga förhandlingar så hoppas vi att

Håkan SM5AQD är hemma då från sin senaste

avbrutna DX-expedition för att berätta om

den till Mellish Reef tidigare under hösten.

 

 

Kallelse har skickats till medlemmarna och finns här.

Copyright sk5ro.se 2014