Möten

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

Nästa möte är kvartalsmötet i Rånäs

lördagen den 27 maj 2017 kl. 11.00

i församlingshemmet vid Rånäs kapell.

 

På agendan utöver de vanliga förhandlingarna är

Tilman SM0JZT som håller föredrag om digitala moder

som JT65/JT9 med flera. Även en del annan radioteknik.

 

Kallelse har gått ut via epost/brev samt finns här .

 

 

 

Copyright sk5ro.se 2014