Hem

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers temporära hemsida.

 

En ny är under framtagande men för att upprätthålla kontakten med medlemmar och övriga så har vi tagit fram den här enklare varianten.

 

Det kommer inte att bli någon "kostnärlig utsmyckning" av den här hemsidan utan det blir

mer bara den nödvändigaste informationen fram till nästa version.

 

 

 

Nästa möte är årsmötet 17 mars i Kelinge.

Tiden som vanligt kl. 11.00

 

Utöver sedvanliga förhandlingar så hoppas vi att

Håkan SM5AQD är hemma då från sin senaste

avbrutna DX-expedition för att berätta om

den till Mellish Reef tidigare under hösten.

 

 

Kallelse har skickats till medlemmarna och finns här

samt under "Möten"

Copyright sk5ro.se 2014