Hem

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers temporära hemsida.

 

En ny är under framtagande men för att upprätthålla kontakten med medlemmar och övriga så har vi tagit fram den här enklare varianten.

 

Det kommer inte att bli någon "kostnärlig utsmyckning" av den här hemsidan utan det blir

mer bara den nödvändigaste informationen fram till nästa version.

 

 

 

Nästa möte är kvartalsmötet sönd. den 18 november

Platsen är Kelinge Bygdegård och

tiden som vanligt kl. 11.00.

 

Kallelse är på gång att skickas ut till samtliga medlemmar och

kommer att finnas under möten.

 

 

 

 

Copyright sk5ro.se 2014