Arkiv

Roslagens Sändareamatörer

SK5RO

Här kommer det att finnas dokument av olika slag typ historiska, bilder, protokoll m m.

Till att börja med några bilder från radiodagen i Hållnäs 2012.

Rapport från Radiodagen 29 aug. 2015 finns här.

 

Radiodag Hållnäs 2012

Copyright sk5ro.se 2014